Publicació definitiva de la resolució del tribunal sobre la valoració de la maduresa personal i aptituds musicals excepcionals per a casos d'accés d'alumnat de menor o major edat de l'establerta a la normativa. (prémer a l'enllaç)

Resolució proves de maduresa-2024

Actualitzat: 23/03/2024 - Inici sol·licituds

Per sol·licitar plaça en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca mitjançant trasllat d'expedient des d'un altre centre s'haurà de presentar una sol·licitud de plaça, per trasllat d'expedient.

Actualitzat: 23/03/2024 - Inici sol·licituds

Els alumnes que hagin abandonat els estudis al centre per renúncia de matrícula o baixa voluntària i sol·licitin reingressar per prosseguir aquests estudis abans que hagin transcorregut dos cursos acadèmics han de ser readmesos sense més requisits, sempre que hi hagi places vacants després de l'admissió dels alumnes que hagin obtingut plaça mitjançant prova d'accés.

Actualitzat: 23/03/2024 - Inici sol·licituds

Termini d'inscripció finalitzat

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves corresponents a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals en música i dansa del curs 2023/2024

Les persones que vulguin obtenir el certificat d'una especialitat dels ensenyaments elementals de música i/o dansa mitjançant prova directa, disposen d'una convocatòria anual, que es durà a terme en els Conservatoris Professionals de les Illes Balears, segons l'especialitat dels ensenyaments elementals de música i dansa que s'imparteixen en cadascun d'aquests centres.

Actualitzat: 23/03/2024 - Inici sol·licituds proves accés

Termini d'inscripció finalitzat

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés als diferents estudis per al curs 2024/2025

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.