El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves corresponents a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals en música i dansa del curs 2022/2023

Les persones que vulguin obtenir el certificat d'una especialitat dels ensenyaments elementals de música i/o dansa mitjançant prova directa, disposen d'una convocatòria anual, que es durà a terme en els Conservatoris Professionals de les Illes Balears, segons l'especialitat dels ensenyaments elementals de música i dansa que s'imparteixen en cadascun d'aquests centres.

Els alumnes oficials del conservatori obtenen el certificat dels ensenyaments elementals una vegada han acabat i aprovat el 4t curs dels Ensenyaments Elementals sense necessitat de superar les proves d'obtenció d'aquesta convocatòria.

Aspirants admesos

Relació provisonal d'alumnes admesos a les proves per a l'obtenció del certificat elemental. Aquesta és la relació d'aspirants que compleixen els requisits i que han lliurat la documentació associada:

Llistat provisional d'aspirants admesos Certificat Elemental

Llistat provisional d'aspirants exclosos

Divendres 6 de maig es publicarà en aquest article el llistat definitiu d'aspirants admesos.

Aspirants admesos

Relació definitiva d'alumnes admesos a les proves per a l'obtenció del certificat elemental. Aquesta és la relació d'aspirants que compleixen els requisits i que han lliurat la documentació associada:

Llistat definitiu d'aspirants admesos Certificat Elemental

Llistat definitiu d'aspirants exclosos

Les proves per a l'obtenció del certificat elemental es duran a terme entre els dies 8 i 22 de juny. Les convocatòries dels exàmens es publicaran properament en aquest article i es notificarà als aspirants mitjançant el correu electrònic facilitat en la seva inscripció.

Resultats finals provisionals

Resultats finals provisionals de la convocatòria de certificat elemental al curs 2021-2022. Premi el següent botó per a consultar els resultats finals provisionals.

Resultats finals provisionals certificat elemental

La revisió de les proves es sol·licita mitjançant aquest formulari de sol·licitud que estarà habilitat fins dia 27 de juny a les 14:00.

Resultats finals definitius

Resultats finals definitius de la convocatòria de certificat elemental al curs 2021-2022. Premi el següent botó per a consultar els resultats finals definitius.

Resultats finals definitius certificat elemental

Els aspirants que han superat les proves d'obtenció del certificat elemental poden enviar la sol·licitud per a la seva expedició.

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves d'accés als diferents estudis per al curs 2023/2024

Per sol·licitar plaça en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca mitjançant trasllat d'expedient des d'un altre centre s'haurà de presentar una sol·licitud de plaça, per trasllat d'expedient.

Els alumnes que hagin abandonat els estudis al centre per renúncia de matrícula o baixa voluntària i sol·licitin reingressar per prosseguir aquests estudis abans que hagin transcorregut dos cursos acadèmics han de ser readmesos sense més requisits, sempre que hi hagi places vacants després de l'admissió dels alumnes que hagin obtingut plaça mitjançant prova d'accés.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.