• Simple Item 2
  • 1

Resolució de la comissió per la valoració de la maduresa personal i aptituds musicals excepcionals dels alumnes que sol·liciten accés extraordinari al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (prémer a l'enllaç)

Resolució proves de maduresa-2022

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.