• Simple Item 2
  • 1

Benvolgudes famílies,

Adjuntam informació rellevant al seguiment dels alumnes durant el temps que duri el confinament establert en el RD 463/2020 de 14 de març de 2020.

Com sabeu la Conselleria ha establerts que és responsabilitat del professorat realitzar el seguiment dels alumnes durant el temps que duri aquesta suspensió de l'activitat lectiva presencial. Durant aquest període el professorat es posarà en contacte amb vosaltres per facilitar que els alumnes puguin desenvolupar l'activitat educativa des dels seus domicilis proporcionant tasques a realitzar i fer el seguiment corresponent des de les diferents assignatures i atenent a les característiques de l'alumnat i de les diferents especialitats. 

Durant aquesta setmana rebreu un programa d’estudi individualitzat per a cada alumne. Els professors vos establiran les eines de les que disposau per a realitzar aquest seguiment.

Per altra banda en aquest enllaç trobareu el mail del professorat per si no s’han posat en contacte amb vosaltres.

adreces professorat

L’equip directiu.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.