• Simple Item 2
  • 1

Consultau el calendari escolar del curs 2022/2023 en el següent enllaç:

Calendari escolar 2022/2023

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.