Estudiar al Conservatori

 

Actualitzat per a proves accés curs 2022/23

Els ensenyaments elementals de Música

Els ensenyaments elementals estan fonamentats en l'estudi de l'instrument, el llenguatge musical i el cor, essent l'instrument el nucli vertebrador dels estudis. Els quatre cursos que componen els ensenyaments elementals de música configuren una etapa de molta importància per al desenvolupament de l'instrumentista, ja que en aquests anys han de quedar assentades les bases d'una tècnica correcta i eficaç. Els alumnes que finalitzen els estudis elementals obtenen el certificat elemental en l'especialitat que hagin cursat. Un cop finalitzats els ensenyaments elementals, els alumnes estan preparats per afrontar els ensenyaments professionals.

Càrrega lectiva

Els ensenyaments elementals de música per a totes les especialitats s'organitzen de la següent manera:

Assignatures Hores setmanals de classe
Curs 1r 2n 3r 4t
Instrument: Classe Individual 1 1 1 1
Instrument: Classe Col·lectiva 1 1 1 1
Llenguatge Musical 2 2 2 2
Cor - - 1,5 1,5

Sobre les assignatures

Durant tot el procés educatiu dels estudis musicals, l'aprenentatge d'un instrument es realitza dins d'un marc d'absoluta individualitat. Per això resulta necessari, alhora que molt estimulant, la presència en el currículum de disciplines que transcendeixin aquest component individual de la pràctica musical i introdueixin un element col·lectiu que permeti desenvolupar capacitats de relació social necessàries per aprofundir en altres aspectes de la interpretació musical . Aquests aspectes col·lectius constituiran una ajuda indiscutible per al desenvolupament del propi instrumentista com a músic.

Durant els ensenyaments elementals de música, el llenguatge musical i el cor han de considerar-se com dues cares de la mateixa moneda. Són múltiples les dificultats suscitades en l'aprenentatge del llenguatge musical que s'han d'aprofundir a través de la pràctica coral. L'aprenentatge del llenguatge musical és menys àrid i més profund si, paral·lelament, es combina amb una precisa praxi vocal i coral.

La finalitat essencial del llenguatge musical és el desenvolupament de les capacitats vocals, rítmiques, psicomotrius, auditives i expressives, de manera que el llenguatge musical es pugui convertir en un instrument útil i eficaç per a la pràctica musical.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.

Contacte

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

C/Alfons el Magnànim n64. Palma de Mallorca
T.971763444 |administracio1@conservatoridemallorca.com