• Simple Item 2
  • 1

El Programa d'Ensenyaments Professionals (PREP) és un programa d'estudis de música dissenyat per la Conselleria d'Educació i Universitat que consta de quatre cursos, equivalents als quatre primers cursos dels Ensenyaments Professionals de Música.

Està dirigit a alumnes de determinades escoles de música reconegudes de la part forana de Mallorca i autoritzades a aquest efecte, aquestes són actualment, Muro, Inca, Santa Margalida, Alcúdia i Capdepera.

L'alumnat d'aquestes escoles de música que cursa el Programa d'Ensenyaments Professionals està adscrit al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

Els alumnes del prgrama PREP cursen totes les assignatures a la seva escola de música i s'examinen al conservatori de l'especialitat instrumental i d'algunes altres assignatures. La resta és avaluat pels professors de l'escola de música.

La matrícula es realitza a l'escola de música i s'equipara la condició de l'alumnat del PREP amb la de l'alumnat del conservatori, pel que fa a les condicions de permanència al centre, renúncies de matrícula i altres aspectes administratius.

Els alumnes que han aprovat els quatre cursos del programa o que acaben 4t amb fins a dos assignatures pendents, passen a ser alumnes oficials del conservatori amb plaça assegurada.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.