• Simple Item 2
  • Simple Item 3
  • 1
  • 2

 

ACTUALITZAT PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ENSENYAMENTS ELEMENTALS 2021

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca les proves corresponents a l'Obtenció del certificat d'ensenyaments elementals en música i dansa del curs 2020-21

CONTINGUTS, CONVOCATÒRIA I PUBLICACIÓ RESULTATS DE L' OBTENCIÓ CERTIFICAT ELEMENTAL

Actualitzat: 30/06/2021 - Publicació resultats globals definitius de les proves per al certificat elemental

Les persones que vulguin obtenir el certificat d'una especialitat dels ensenyaments elementals de música i/o dansa mitjançant prova directa, disposen d'una convocatòria anual, que es durà a terme en els Conservatoris Professionals de les Illes Balears, segons l'especialitat dels ensenyaments elementals de música i dansa que s'imparteixen en cadascun d'aquests centres.

*(Els alumnes oficials del Conservatori obtenen el certificat dels ensenyaments elementals una vegada han acabat, i aprovat, el 4t. curs dels E.Elementals)

Aspirants admesos

Relació definitiva d'alumnes admesos a les proves per a l'obtenció del certificat elemental. Aquesta és la relació d'aspirants que compleixen els requisits i que han lliurat la documentació associada:

Aspirants admesos Certificat Elemental

Convocatòria d'exàmens

Consulti la convocatòria d'exàmens de cada aspirant mitjançant el següent enllaç:

Convocatòria Exàmens

Publicació de resultats

Després de cada prova i una vegada corregits els exercicis es faran públics els resultats a aquest mateix article.

En compliment de la llei de protecció de dades, el conservatori no pot publicar el nom dels aspirants de manera que a la web s’ha de fer la consulta amb la vostra referència d’inscripció. Podeu fer servir les eines de cercar del navegador web del vostre dispositiu.

De manera automàtica rebrà al seu correu electrònic la nota corresponent de cada prova realitzada (aquest serà el correu amb el qual es va trametre la inscripció a les proves d’accés).

Consultar resultats

Resultats Finals Definitius

Resultats finals definitius de la convocatòria de certificat elemental al curs 2020-2021. Premi el següent botó per a consultar els resultats finals definitius.

Resultats finals definitius

A partir de dia 1 de novembre els alumnes que hagin superat la totalitat de la prova poden sol·licitar l’expedició del certificat d’ensenyaments elementals, mitjançant la pàgina web del Conservatori.

Continguts de les proves

Consulteu els documents en relació al desenvolupament i contingut de les proves mitjançant els següents enllaços:

 


Termini d'inscripció des del dia 29 d'abril fins el 04 de maig de 2021, ambdós inclosos.

El formulari d'inscripció esta a la seva disposició a l'enllaç d'abaix (els enllaços als formularis s'activaran el dia 29 d'abril de 2021).

  • Quan envieu el formulari emplenat rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció.  

(per a que la inscripció a les proves d’accés sigui efectiva s’han d’abonar les taxes corresponents i lliurar el justificant del pagament, una còpia del DNI (i, si escau, els altres documents sol·licitats) al servei d’administració del Conservatori, per via telemàtica mitjançant  el formulari d’inscripció  dins el termini establert).

 

FORMULARI INSCRIPCIÓ PROVA OBTENCIÓ CERTIFICAT ENSENYAMENTS ELEMENTALS

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.