• Simple Item 3
  • Simple Item 2
  • 1
  • 2

Consultau el procés admissió PEI curs 2012/22 a la pàgina web de la Conselleria d'Educació:
(Resolució de dia 22 de març de 2021 del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) i es dicten normes específiques d’admissió al mateix per al curs acadèmic 2021-2022).

Programa de Ensenyaments Integrats (PEI)

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.