• Simple Item 2
  • 1

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, està ubicat al c / Alfons el Magnànim, 64, CP 07004 de Palma. Les dependències són d'ús compartit amb el Conservatori Superior de les Illes Balears. La gestió de l'edifici està cedida a la Fundació per al Conservatori Superior que està regida per un Patronat on el President és el Conseller d'Educació i Universitat.

L'edifici va ser inaugurat el 18 d'octubre de 1999. El disseny de les instal·lacions és adequat per als ensenyaments de música i dansa, està adaptat per a les persones discapacitades amb mobilitat reduïda i està conformat amb una estructura de tres plantes:

  • planta baixa
  • planta primera
  • soterrani

La planta baixa disposa de: 7 aules de Dansa, una aula d'informàtica, 21 cabines d'estudi, un vestuari d'homes amb bany, un vestuari de dones amb bany, els despatxos corresponents al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, de : direcció, cap d'estudis, secretaria acadèmica, coordinador de gestió, oficina d'administració i registre amb un bany integrat, consergeria, magatzem de manteniment, magatzem de neteja, auditori, biblioteca i cafeteria (gestionada per una empresa privada a través de concurs de subhasta pública), dos banys per a dones, dos banys per a homes i accés a l'ascensor.

A la primera planta disposa de 53 aules de disseny específic per a les diferents activitats docents que es duen a terme, sala de professors, accés a la cabina de control de l'auditori, els despatxos del Conservatori Superior, oficines i despatx de la Fundació, un bany per a dones, un altre per a homes i accés als ascensors.

El soterrani és utilitzat com a magatzem.

El curs 2008/2009 van ser habilitades unes aules prefabricades en un solar adjacent al centre per poder donar el servei requerit per part dels ensenyaments de dansa. Concretament hi ha habilitades tres aules de dansa, uns vestidors amb bany i un espai per al servei de consergeria.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.