• Simple Item 2
  • 1

Secció en procés de construcció. Algunes dades poden aparèixer incompletes

Informació sobre evolució de matrícula, resultats d'avaluació, enquestes de satisfacció i qualitat al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

Evolució de matrícula

Satisfacció dels usuaris dels serveis

Els indicadors de satisfacció sobre les instal·lacions i serveis s'obtenen mitjançant enquestes adreçades a estudiants i famílies. Aquestes enquestes s'envien trimestralment als comptes de correu corporatius dels alumnes i es registren en finalitzar cada curs acadèmic per observar les tendències de cada sèrie. A cada registre apareix entre parèntesis la mida de la mostra, és a dir, el nombre de respostes rebudes. Un nombre més gran de respostes es correspon a una major representativitat de les valoracions registrades.

01. Satisfacció general respecte al conservatori

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.