• Simple Item 2
  • 1
Premis Extraordinaris Autonòmics
El proper dijous 3 de novembre a les 16.15 es durà a terme el concert dels alumnes que opten 
als Premis extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears,
en la modalitat d'especialitats instrumentals i modalitat de música de cambra,
l'Auditori del Conservatori Professional de Música i de Dansa de Mallorca. 
 
Aquests premis han estat convocats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i 
coordinats des del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial amb la col·laboració amb la Xarxa específica dels 
6 Conservatoris Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears (Programa de millora i Transformació). 
 
L'objectiu d'aquests premis és reconèixer l'esforç i la dedicació dels alumnes que han cursat  aquests ensenyaments amb una elevada càrrega lectiva 
i han obtingut un alt rendiment acadèmic i artístic, assolint una nota mitjana de totes les assignatures igual o superior a 8,75, 
una qualificació mínima de 9 al sisè curs de l'assignatura específica al premi al que opten 
i han obtingut el premi extraordinari del seu centre. Els alumnes que obtenguin el premi autonòmic podran optar als premis nacionals quan es convoquin.
 
Na Maria de Lluc, n'Esperança, en Jordi, en Maties i en Mario, juntament amb els seus companys, 
són alumnes que ja han iniciat un camí ple d'il·lusió i esforç que els ha permès desenvolupar el seu talent 
i fer de la música el seu millor mitjà d'expressió i comunicació assolint l'excel·lència en el domini tècnic de l'instrument, 
la presència escènica, l'expressió estètica  a partir del domini estratègic de l'aprenentatge de l'instrument 
mitjançant l'assoliment de l'autoregulació, la gestió emocional i resiliència, la focalització de la percepció i l'atenció, les estratègies de control d'automatismes, la transferència de coneixements, l'autoconeixement de les pròpies capacitats (dèficits, fites i expectatives), el sentit autocrític  i l'autonomia.
 
Tots ells són referents del seu centre i també per a la nostra comunitat. 
 
Vos convidam i vos necessitam a totes i a tots per fer de la vostra assistència el millor premi per als alumnes que participen d'aquests premis autonòmics i, per damunt de tot,  donar el suport i visibilitat als ensenyaments artístics de música i dansa que realitzen els més de 6.000 alumnes que hi ha a les Escoles de Música, Conservatoris i Centres Integrats de la Comunitat de les Illes Balears.
 
Aquí vos compartim el Cartell dels Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears vos demanem que en faceu màxima difusió a la comunitat educativa (alumnat i claustres) i a les vostres xarxes solcials.
 
L'entrada és gratuïta i es pot reservar mitjançant la pàgina web del Conservatori Professional de Mallorca
 
 
Dijous 3 de novembre a les 16.15
 

-Premi d’especialitats instrumentals: (l'ordre d'actuació es realitzar seguint l'ordre previst dels aspitrants en la relació ordenada d'acord amb el resultat del sorteig realitzat a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que es publicarà el 28 d'octubre a la web de la Direcció General. El Tribunal sel·leccionarà el repertori a interpretar aproximadament 30' per a cada aspirant.


(30') Maria de Lluc Alarcón Moll (Flauta travessera)

 

Partita la menor BWV 1013 J.S. Bach

Concert per a faluta nº1 en Sol Major KV 313 - W. A. Mozart

Fantasie Pastoral Hongoroise Op. 26 - F.Doppler

 

(30') Esperança Recio Tugores (Violí)

 

Concert per violí nº5 en la major (1er moviment) W.A. Mozart

Sonata per violí sol nº1 en Sol Major, II.Fuga J.S. Bach

Concert per violí nº3 op.61, en Si menor (I. Allegro non torppo) C.Saint-Säens

Sonata per violí i piano en la Major (IV. Allegretto poco mosso) C.Franck

Zigeunerweisen, op. 20 P. Sarasate

 

(30') Jordi Romero Salvà(Viola)

 

Concert per a viola J. Stamitz

Preludi suite nº 5 per a violoncel J.S. Bach

Marchen Bilden (1r i 2n moviments) R. Schumann

 

(30') Maties Tramullas Saavedra (Piano)

 

Sonata nº7 en Re Major op. 10 nº3 L. van Beethoven

Sonata nº3 en La menor op. 28 S. Prokofiev

Balada nº1 en Sol menor op. 23 de F. Chopin


-Premi de música de cambra:


(30') Esperança Recio Tugores (Violí) i Mario Lucht, (Piano)

 

Sonata per piano i violí núm. 8 op 30 n. 3 en Sol Major L. van Beethoven

Sonata pera violí i piano nº2 op13 (1r moviment) E.Grieg

Sonata per violí i piano en la Major (3r moviment) C.Franck

 
Divendres 4 de novembre (9.00 a 15.00h) 
Premi de fonaments de composició: Consisteix en la composició d'una obra per a la plantilla instrumental o vocal que es determini, composta sobre un tema donat pel tribunal.
La durada màxima de la prova és de 6 hores i opta una única aspirant de tota la Comunitat de les Illes Balears:

(6 hores) Recio Tugores, Esperança 

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
Conselleria d'Educació i Formació Professional
C/ Ter, 16 - 4a planta
07009 Palma
Tel.:971 177754

En este sitio web hay mucha información. Por favor, usa el módulo de búsqueda de la derecha y deja que la propia web se encargue de mostrarte lo que buscas.