Estudiar al Conservatori

 

Actualitzat per a proves accés curs 2022/23

Els ensenyaments elementals estan fonamentats en l'estudi bàsic de la tècnica de la dansa clàssica, el coneixement de la dansa espanyola i les seves arrels al costat de l'ensenyament de la música aplicada a la dansa. Els quatre cursos que componen els ensenyaments elementals de dansa configuren una etapa de molta importància per al desenvolupament del futur ballarí ja que en aquests anys han de quedar assentades les bases d'una tècnica correcta i eficaç. Els alumnes que finalitzen els estudis elementals obtenen el certificat elemental. Un cop finalitzats els ensenyaments elementals, els alumnes estan preparats per afrontar els ensenyaments professionals.

Càrrega lectiva

Els ensenyaments elementals de dansa s'organitzen de la següent manera:

Assignatures Hores setmanals de classe
Curs 1r 2n 3r 4t
Dansa Clàssica 3 4 6 6
Dansa Espanyola 1,5 2 2,5 3
Música 1 1 1 1

Sobre les assignatures

DANSA CLÀSSICA

Els continguts dels ensenyaments elementals es concentren en l'aprenentatge dels elements fonamentals de la tècnica del ballet acadèmic per a la col·locació correcta del cos, la percepció del moviment, la sensibilitat i expressivitat en la interpretació de la música, el que permetrà el desenvolupament de una sòlida base tècnica. La cèl·lula bàsica d'aquest procés d'ensenyament i d'aprenentatge és la classe de ballet, entesa en les seves diverses modalitats de complexitat i segons l'esquema històricament acceptat, barra i centre, que va tenir el seu origen en la definició manual de Carlo Blasis.

DANSA ESPANYOLA

La dansa espanyola en els ensenyaments elementals de dansa, entesa no com una especialitat sinó com a part de la formació global del futur ballarí, contribueix al desenvolupament de les competències recollides en els objectius d'aquests ensenyaments de forma decisiva, fomentant la musicalitat, intensificant el sentit del ritme, la flexibilitat i la percepció coreogràfica. No existeix, per això, contradicció de base entre els coneixements del ballet acadèmic i els de la dansa espanyola, sinó que, al contrari, tots dos es complementen, perquè de la seva interrelació es deriva una més depurada qualitat de moviments i un major enriquiment expressiu. Els continguts dels ensenyaments elementals de dansa se centren essencialment en el coneixement de l'escola bolera, l'adquisició de les habilitats necessàries per a una bona utilització de les castanyoles i el contacte amb el folklore i el flamenc, que ha de permetre a l'alumnat experimentar vivències relacionades amb formes coreogràfiques.

MÚSICA APLICADA A LA DANSA

L'educació musical contribueix de manera decisiva a l'adquisició i desenvolupament de competències com ara: una millor comprensió de les relacions espai-temps i de la seva vinculació amb l'organització formal del llenguatge sonor; una correcta coordinació de moviments a través del sentit rítmic i una sensibilitat corporal per expressar, amb la precisió necessària, la dinàmica i el fraseig en relació amb les exigències de l'estil. En el cas de l'alumnat de dansa, els continguts es desenvoluparan a través del cant, el moviment i la percussió corporal, per poder expressar amb el cos el significat de la música i estimular l'interès per tot el que fa al seu significat com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió cultural. En resum, a través d'aquestes assignatures, els ensenyaments elementals de dansa han de proporcionar al futur ballarí una preparació corporal conjunta capaç de dotar-lo d'un sentit estètic bàsic del moviment que li permetrà continuar amb els estudis professionals en qualsevol de les especialitats que s'ofereixen en nostre centre: dansa clàssica i dansa espanyola.

 

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.

Contacte

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

C/Alfons el Magnànim n64. Palma de Mallorca
T.971763444 |administracio1@conservatoridemallorca.com